Sádrokarton

sadra_image

Sádrokarton je kouzelný stavební materiál. Jako stavební princip byl patentován v USA již v roce 1891, a od této doby je neustále zdokonalován a systémově vylepšován. Ze sádrokartonu je možné montovat veškeré vnitřní nenosné konstrukce. Jeho přednosti jako je rychlost montáže, snadná demontovatelnost a příznivá cena jej v dnešní době řadí mezi nejpoužívanější stavební materiály vůbec. Pro své výborné estetické vlastnosti, snadné možnosti kombinování s jinými stavebními materiály, jako je dřevo, kov, sklo a jiné, a pro svou naprostou ekologickou nezávadnost je využíván ve všech stavebních sférách.

Sádrokartonové desky jsou nehořlavé (obsahují krystalicky vázanou vodu, která zvyšuje protipožární vlastnosti desky), elektricky a pachově neutrální, porézní, schopné regulovat klima a zdravotně naprosto nezávadné. Jsou snadno zpracovatelné, mají nízkou hmotnost (malé statické zatížení objektů) a široké spektrum povrchových úprav - nátěry, malby, tapety, obklady, šlechtěné tenkovrstvé omítky a jiné.

Použití SDK desek je opravdu členité, proto bychom Vás rádi seznámili alespoň s těmi nejzákladnějšími:

Příčky

Jsou základní formou stavebních konstrukcí. Tvořeny jsou ocelovou pozinkovanou konstrukcí, izolační plstí a SDK deskami. Obvykle se používají o šířce od 75 do 125mm. Slouží k dělení velkých prostor na jednotlivé, lépe využitelné místnosti. Možností použití je celá řada. Od nejběžnějších příček rozdělujících bytová jádra a kanceláře přes schodišťové stěny, montážní a instalační stěny sociálních jader a mezibytových stěn s vyššími nároky na požární odolnost a akustické vlastnosti až po náročné konstrukce rozhlasových a nahrávacích studií či operačních sálů, tedy všude tam, kde příčka neslouží jako statický nosný prvek.

sadra_image_2Poznámka: Označují-li se tyto konstrukce jako nenosné, neznamená to ovšem, že na stěny nelze nic zavěšovat. Běžné dekorativní a užitkové předměty lze instalovat bez úprav konstrukcí, pro instalaci osvětlení, zavěšení skříněk a jiného nábytku, kotlů, karem či bojlerů je nutné provést drobné, ale nenáročné úpravy případně použít speciální hmoždinky.

Příčky z běžných SDK desek mají protipožární odolnost cca 30 minut. Při použití speciálních skladeb konstrukcí a protipožárních desek lze tuto odolnost zvýšit až na 120 minut. Také akustické vlastnosti konstrukcí jsou závislé na druhu použitého materiálu. Zatímco standardní stěny mají neprůzvučnost okolo 40dB, použitím speciální skladby stěny lze docílit i více než 65dB. Použití SDK příček přináší vysokou přizpůsobivost projektové dokumentaci, lepší využití užitné plochy (tenčí stěny proti klasickým), snadná montáž rozvodů elektřiny, vody a plynu, jednoduchá realizace povrchových úprav (ideálně rovné plochy), protipožární a protihluková ochrana a tepelná izolace s využitím minerální vlny ORSIL, ISOVER, ROCKWOOL, CLIMATIZER PLUS apod.

Předsazené stěny

Jsou obdobou instalačních příček, avšak jejich konstrukce je odvislá od jiných konstrukcí na něž se instaluje. V praxi to znamená, že předstěna je vlastně sádrokartonová konstrukce instalovaná ke stávajícímu svislému zdivu či konstrukci. Toto se obvykle provádí pro posílení nebo dosažení určitých vlastností zdiva jako je zvýšení protipožární odolnosti, zlepšení tepelně-izolačních vlastností i akustiky, zakrytí vlhkých míst se zachováním odvětrávání a v neposlední řadě k vyrovnání nerovných zdí. Způsob provedení instalace a volba použitého materiálu závisí na účelu stěny a také na přání zákazníka.

Stropní podhledy

sadra_image_3Užívají se v obdobných případech jako předsazené stěny, navíc se používají ke snižování zbytečné světlé výšky místností, zlepšují kročejovou neprůzvučnost,jsou tvarově variabilní, opět mají protipožární a tepelně-izolační funkci. Jejich instalace se provádí zavěšením na konstrukci či lepením desek přímo na stávající nosný strop.Konstrukce podhledu je individuální a vždy závisí na požadavcích, které má podhled splňovat.Jeho velkou výhodou je dobrá nosnost konstrukce umožňující instalaci osvětlení, reprosoustav či jiných doplňků a jako u všech správně provedených sádrokartonových konstrukcí, úžasně rovná plocha tvořící esteticky příznivý celek.


Plovoucí SDK podlahy

Podobně jako dřevěné, tak se i sádrokartonové plovoucí podlahy, používají pro lehkost své konstrukce a ostatní pozitivní vlastnosti, především v případě stropů s malou nosností, u nichž by bylo klasické řešení příliš složité.Jinak poměrně křehké SDK desky se pomocí speciálních povrchových úprav změní ve velmi pevnou základnu podlahy s vysokou odolností proti "otlakům" po židlích či nábytku. Podlaha je pružně spojena s okolními stěnami a stávající spodní podlahou.Má velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti a lze na ni použít jakákoliv další povrchová krytina (dlažba,koberec, linoleum,korek atp)

Atypické konstrukce

sadra_image_4Pro realizaci architektonických záměrů, či k vytvoření futuristického vzhledu Vašeho obydlí je možné použít při realizaci sádrokartonových systémů atypické konstrukce.Jedná se především o víceúrovňové stropy, stropní vlny, dveřní či příčkové oblouky, atypické špalety oken či dveří, kastlíky a pod. SDK systémy se snadno přizpůsobí Vašemu přání a pomocí atypických konstrukcí vytvoří i ty nejsložitější a nejčlenitější plochy jaké si budete přát. Stačí se nebát zapojit fantazii.

Půdní vestavby

Půdní vestavby neboli rekonstruované podkrovní prostory jsou asi nejčastějším místem, kde se používají sádrokartonové systémy.Vynikají zde všechny pozitivní vlastnosti sádrokartonu (ať již požární odolnost, tepelně-zvuková izolace, či neuvěřitelně hladký a rovný povrch.) Za velmi příznivé ceny se Vám dostane rychlé a trvalé proměny neobytných půdních prostor v příjemné a elegantně řešené bytové jádro s moderním a oku lahodícím vzhledem. Můžete si sami zahrát na architekty a navrhnout si všechno tak, jak se Vám bude nejvíce líbit. Usazení střešních oken, tvary zárubní, sklony šikmin, umístění osvětlení, kastlíky, kombinace rovných, šikmých a vlnitých ploch či oblouků, to vše záleží jenom na Vaší fantazii.Věřte však, že proměna to bude přinejmenším dokonalá.