Kontaktní fasády

Zateplení domu je jedním z velkých a finančně poněkud náročnějších rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že náklady na vytápění rok od roku vzrůstají, stále více lidí přistupuje k izolaci vnějšího obvodového zdiva svého obydlí, neboli k zateplení. Možností jak toto provést je celá řada.

V případě izolování obvodového zdiva se tepelné ztráty dají snížit na méně než jednu třetinu původních ztrát skrz zdivo. Kromě úspor tepla se dá počítat s dalšími výhodami: lépe se např. dosahuje tepelného komfortu. Pro pocit tepelné pohody by měl součet teploty zdí a teploty vzduchu v místnosti dát hodnotu přibližně 38oC.
Pokud nejsou obvodové stěny zajištěny izolací, může se teplota zdí pohybovat kolem 15oC. V takovém případě musí mít vzduch v místnosti teplotu kolem 23oC, abychom dosáhli tepelného komfortu. Jestliže však opatříte obvodové zdi například izolační vrstvou polystyrenu o tloušťce 120 mm, teplota stěn stoupne na 20oC. V takovém případě stačí k dosažení tepelné pohody nižší teplota vzduchu v místnostech.
Zdi, které jsou izolované z vnější strany, mají také vyšší tepelnou setrvačnost a podstatně větší využitelnou tepelnou kapacitu. Pokud se tedy přestane v místnostech topit, stěny chladnou daleko pomaleji, než nezaizolované zdivo. Čím větší je pak tloušťka izolace, tím vyšší je i tepelná kapacita zdí. Silnější vrstva je také finančně výhodnější, protože cena vlastního izolačního materiálu tvoří jen zhruba polovinu ceny celé tepelné izolace fasády.

rez1.Lepící hmota
2.Izolační deska (POLYSTIREN, ROCKWOOL)
3.Hmoždinka s talířem
4.Výstužná vrstva
5.Výstužná síť
6.Penetrace
7.Omítka
8.Barva
9.Soklová lišta
10.Spoj soklové lišty
11.Připevnění soklové lišty


Jedním z možných řešení je kontaktní zateplovací fasáda. Její elegance spočívá v tom, že, narozdíl od systémů založených na lamelách, zůstane tvar Vašeho domu i povrch zdí nezměněn, proto se může používat i u některých historicky cenných budov. Jedná se o běžnou a lehko zvládnutelnou úpravu. Zachovává také tradiční vzhled zděných domů.

Princip tohoto systému spočívá v instalaci (nalepení) izolační desky (polystiren, rockwool,apod) přímo na zeď Vašeho domu. Mohou se použít dva druhy materiálu - pěnový polystyren (PS), nebo minerální vata. Polystyren je levnější než minerální vata a také se z něj vyrábějí prefabrikáty pro vytváření štukatérských prvků na fasádě, které jsou vhodné zvláště pro dotváření vzhledu fasád zvláště historických objektů a městské zástavby. Desky izolace se kladou těsně na sebe a různě se provazují, takže vzniká jednolitá zateplovací vrstva bez tepelných mostů. (místa kde dochází k větším tepelným ztrátám než na ostatních plochách). Izolační desky se používají v závislosti na síle stávajícího zdiva od 60 - 120 mm. Přímo na vrstvu izolace a dalších segmentů je na konec aplikována Vámi vybraná omítka či jiná povrchová krytina chránící izolaci před atmosférickými vlivy.